Stichting FuDaRe International
Foundation for Fundamental Dactylocal Reading

Voorzitter Imre Somogyi
Le Tronchet
71190 Mesvres
France
Tel.: +33 385 548516
E-mail: fudare@globalxs.nl

 Actualiteit
 Babyteentjes lezen
 Boeken
 Contact
 Computerprogramma
 Docenten
 Downloads
 Erkende tenenlezers
 Fotogalerij
 Gastenboek
 Grondleggers
 Lees je eigen tenen
 Links
 Nieuwsbrieven
 Opleidingen
 Publiciteit
 Tenen lezen in buitenland
 Stichting FuDaRe Nederland
 Uitgeverij
 Wat is tenen lezen
 Wat kun je ermee 

Wat is Tenen Lezen?
 TENEN LEZEN is een methode om het karakter en het gedrag van mensen te analyseren door de stand en de vorm van hun tenen te interpreteren.
 
 TENEN LEZEN is ontwikkeld door journalist en ex-radioman Imre Somogyi. Samen met zijn vrouw Margriet interviewde hij in vijftien jaar honderden 
 mensen op stranden, in sauna's en waar zich verder maar de gelegenheid tot tenen kijken voordeed. Geleidelijk aan ontdekten zijn de betekenis van
 de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden en de karakters en gedragingen 
 van mensen. 
 
 De vorm van tenen krijgt een mens mee, maar de stand wordt grotendeels bepaald door hoe men met prikkels van buitenaf omgaat.
 
 Mensen met kromme tenen zijn niet goed bestand tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend en produceren dan een "laat maar zitten" houding. 
 
 Vaak wordt gezegd dat slechte voeten en kromme tenen veroorzaakt worden door te krap zittende schoenen. Dat is ongetwijfeld waar maar als
 mensen slecht zittende schoenen accepteren omdat die in de mode zijn, dan  zegt dat alles over de drager of draagster en niets over de schoenen
 behalve dan dat ze niet voor comfort gemaakt zijn. Het accepteren van druk (ook van slecht passende en te strak zittende schoenen, staat
 symbool voor iemand die zich confirmeert of zich moet confirmeren aan wat anderen vinden. Dat gedrag vind je altijd terug bij mensen met kromme
 tenen. De auteur van het boek
TENEN LEZEN had de gelegenheid in Centraal Afrika rond te reizen en kwam tot de toen voor hem opzienbarende
 conclusie dat zwarte mensen die nog nooit schoenen hadden gedragen ook erge krommen tenen kunnen hebben. Bij navraag bleek het daar ook
 steeds om mensen te gaan die zich lieten "inpakken".
er-
 
 
Mensen met kromme (hamer- en klauwtenen) accepteren druk van buitenaf en laten hun eigen energieŽn afvloeien.
 Mensen met kaarsrechte tenen komen voor zichzelf op en laten zich niet onder druk zetten.
 Ronde vormen staan voor tact en diplomatie, hoekige vormen duiden op hoekig, "recht voor zijn raap" gedrag.

Meer over TENEN LEZEN kunt je op deze site aan de weet komen door je eigen tenen te lezen en een elementaire analyse te maken.
Klik hier voor een korte analyse.
af en laten hun eigen energieŽn afvloeien. Mensen met kaarsrechte tenen komen voor zichzelf op en laten zich niet onder druk zetten.

Naar internationale websites

                                 

Ronde vormen staan voor tact en diplomatie, hoekige vormen duiden op hoekig, "recht voor zijn raap" gedrag.